Striking a deal with Taliban?

Ingrid Lange har de siste ukene jobbet som praktikant ved Den norske atlanterhavskomité, og hadde sin siste arbeidsdag på Army Summit på onsdag. Nå er hun tilbake i England for å fortsette studiene sine, og som prikk over i-en for engasjementet sitt for DNAK anbefaler hun denne uken en artikkel om veien videre i Afghanistan.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Mye har skjedd i Afghanistan i løpet av de siste 11 årene, og operasjonen har vært preget av gradvis fremgang, men også kraftige tilbakeslag. Exit-Afghanistan har nå i gang og gradvis vil afghanske sikkerhetsstyrker overta ansvaret for landets sikkerhet og stabilitet. Men Taliban er fortsatt sterkt tilstede i Afganistan. Rosenberg og Nordberg skriver at American generals and civilian officials acknowledge that they have all but written off what was once one of the cornerstones of their strategy to end the war here: battering the Taliban into a peace deal.” Med andre ord; USAs strategi for å ødelegge Taliban med militær styrke ved å bruke en såkalt ”carrot and sticks” strategi for å lokke Taliban til å forhandle, samtidig som man på Bonn konferansen i 2001 utelukket sentrale aktører i Taliban fordi ”You don't talk with your enemy” har vist seg mislykket, og er i dag så godt som avskrevet. Nå er USAs strategi å tilrettelegge for forhandlinger mellom afghanerne og Taliban.

Artikkelen jeg anbefaler gir et bilde av status quo for fredsforhandlinger med Taliban og peker ut mulige fremtidige handlemåter i Afghanistan. Forfatterne argumenterer for at  opprørsbekjempelse (COIN) kan kun vinnes med forhandlinger og dialog, ikke ved å drepe flest mulig opprørere. Å snakke med fienden er ikke lenger like kontroversielt og synonymt med å akseptere fienden, men derimot et steg i riktig retning for varig fred og stabilitet.

http://www.nytimes.com/2012/10/02/world/asia/us-scales-back-plans-for-afghan-peace.html?pagewanted=1&_r=2

*Ingrid Lange har nylig vært praktikant ved den Norske Atlanterhavskomité. Sommeren 2013 er hun ferdig med en bachelorgrad i ”Politics and International Studies” ved University of Warwick. Hun spesialiserer seg i sikkerhetspolitikk og skriver bacheloroppgave om delelinjen med Russland.