Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Neving Rudskjær (DNAK) anbefaler i "Ukens analyse" Sverre Diesens artikkel om hvorvidt vi har innsikt, vilje og de riktige institusjonene for å gjennomføre samlede strategier for bruk av makt. Artikkelen er publisert i Minerva 7. juni 2012, og har tittel: "Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?".

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org.

NATO har gjennomgått dramatisk endringer de siste 25 årene. Fra å være en forsvarsallianse basert på territorielt forsvar har organisasjonen blitt den spisse enden i kampen mot internasjonal terrorisme og den organisasjonen det internasjonale samfunnet ser til når borgerkrigsliknende tilstander bryter ut i ustabile stater.  

Terskelen for maktbruk har blitt senket de senere år, men samtidig er det klart at ingen av konfliktene NATO har vært involvert i kan løses med militære midler alene. Vi må benytte oss av en kombinasjon av sivile og militære påvirkningsmidler. I denne artikkelen i Minerva spør tidligere forsvarssjef Sverre Diesen om vi har innsikt, vilje og de riktige institusjonene for å gjennomføre samlede strategier for bruk av makt. DNAK har i en årrekke fokusert på utfordringene ved sivil-militært samarbeid eksemplifisert gjennom operasjonen i Afghanistan, derfor anbefaler vi deg å lese denne artikkelen som er en interessant analyse av Vestens evne til rasjonell maktbruk.

Les artikkelen her: http://www.minervanett.no/evner-vesten-a-bruke-makt-rasjonelt/

*Neving Rudskjær er rådgiver og redaktør i Altanterhavskomiteen. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, PISPS fra IEP-Paris (Sciences-Po), samt delstudier fra St. Petersburg. Han har også jobbet for Norges Røde Kors i Armenia.