SALT 1 avtalen

SALT 1 avtalen mellom USA og Sovjetunionen fra 1972 satte et tak på de to statenes strategiske atomraketter og anti-rakettvåpen. Avtalen ble undertegnet av president Richard Nixon og generalsekretær Leonid Bresjnev.
Mer informasjon om SALT 1 finner du her.